Skip to content
O firmie
O firmie Drukuj
O firmie"KONTECH" Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku została założona w 2000r. Laboratorium Badawczo-Pomiarowe działając w strukturze "KONTECH" Sp. z o.o. prowadzi prace badawczo-pomiarowe w zakresie badań nieniszczących materiałów stosowanych w urządzeniach technicznych. Badania prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem badawczym oraz wysokimi kwalifikacjami potwierdzonymi osobistymi certyfikatami kompetencji badawczych uzyskanymi wg normy PN-EN 473. Pracujemy w oparciu o wdrożony system jakości opracowany wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Wdrożony system jakości, kwalifikacje personelu badawczego, wykorzystywanie nowoczesnych metod i sprzętu badawczego przyczyniło się do uzyskania uznania laboratorium przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prac badawczych na urządzeniach podlegających Dozorowi Technicznemu. Jesteśmy zarejestrowani w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego pod numerem LB-023/07.

O firmieO firmieO firmieO firmie
 

Logowanie


Hasło?